Öğretim Görevlimiz Semih Uçar Karadeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde 2 Adet Bildiri Sundu

Rize’de düzenlenen ve farklı ülkelerden birçok araştırmacının katıldığı Karadeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde Öğretim Görevlimiz Semih Uçar, “Çocuk Gelişimi Önlisans Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” ve “Okul Öncesinde Waldorf Yaklaşımının Kuramsal Temelleri: Çocuk, Aile, Öğretmen, Eğitim Programı, Eğitim Ortamı ve Teknoloji Açısından Doğurguları” isimli bildirilerini sundu.